דלג לתוכן הראשי

תקנון


תקנון אתר המכירות באינטרנט עוזי טעמים של בית - תנאי שימוש ורכישה

לקוח/ה יקר/ה, קרא תקנון זה, המתעדכן מעת לעת, על מנת להכיר את תנאי השימוש באתר המכירות המקוון של עוזי טעמים של בית יצור ושיווק  ואריזת מזון .לתשומת ליבך, תקנון זה, עושה שימוש בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא פונה לשני המינים, ללא כל הבדל. יובהר, כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 
עוזי טעמים של בית אונליין הינו מרכז קניות מקוון של עוזי טעמים של בית. באתר המקוון תוכלו להזמין מצרכי מזון ומוצרים אחרים, המוצעים. במקרה של הזמנה מקוונת, המוצרים ילוקטו ויסופקו לכם מחנות המפעל של עוזי טעמים של בית. האתר המקוון מנוהל על עוזי טעמים של בית המלאכה 6 באר שבע ת.ד 5375. בכל שאלה הנוגעת לאתר עוזי טעמים של בית אונליין תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של עוזי טעמים של בית באמצעות טלפון מס' 08-6272946 או בפקס שמספרו -08-6209017 או בדואר אלקטרוני uzi.teamim.home@gmail.com. מוקד שירות הלקוחות פעיל בימים:
ימים א' – ה' :
08:00-16:00
 
כל אדם המבצע פעולה באתר לרבות ביצוע פעולת רכישה ("הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו, ולכך שתהליך הרכישה באתר המקוון, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. לפיכך, ללקוח או למי מטעמו, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד עוזי טעמים של בית ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של עוזי טעמים של בית על פי תקנון זה.
 
תנאי השימוש והרכישה
ברוכים הבאים לאתר עוזי טעמים של בית, מרכז הקניות המקוון שלעוזי טעמים של בית.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה בעוזי טעמים של בית אונליין כמו גם אילו מוצרים יסופקו לכם בפועל, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה בעוזי טעמים של בית אונליין (ככל שיש להם אחריות כזו) ומועדי אספקתם, מהי מדיניות המחירים הנוהגת בעוזי טעמים של בית אונליין, כיצד תשוגר אליכם הזמנתכם, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.
 
הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין עוזי טעמים של בית. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה בתחתית מסך ההרשמה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה לעוזי טעמים של בית באינטרנט או לקנות בעוזי טעמים של בית באינטרנט.
 
אזורי הפעילות
שירות ההזמנות המקוון של עוזי טעמים של בית אונליין מוגבל לאזורים מסוימים ברחבי הארץ. אזורים אלה מתעדכנים ומשתנים מדי פעם. עוזי טעמים של בית  אינה יכולה לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים. לפיכך לא תתקבל כל הזמנה, אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזורים אלה. גם אם הזמנה כזו נקלטה במחשבי עוזי טעמים של בית באינטרנט, עוזי טעמים של בית  לא תהיה מחויבת לספקה. עוזי טעמים של בית זכאית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מראש ובכתב.
 
מי רשאי לקנות באתר
רכישת מוצרים באתר המקוון של עוזי טעמים של בית כפופה לתנאים וההגבלות החלים על ביצוע המכירה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה. בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף, רשאים לרכוש מוצרים באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו הפרטים המתבקשים במהלכו.
עוזי טעמים של בית רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר עוזי טעמים של בית  אונליין- וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית עוזי טעמים של בית לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר עוזי טעמים של בית אונליין בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בעת ההרשמה באתר עוזי טעמים של בית  אונליין מסרתם במתכוון פרטים שגויים;
  • ביצוע של מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר עוזי טעמים של בית אונליין או עוזי טעמים של בית, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של עוזי טעמים של בית:
  • שימוש בשירותי אתר עוזי טעמים של בית אונליין לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע עוזי טעמים של בית.
  • קיום חיוב כספי ל עוזי טעמים של בית  שטרם נפרע, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
  • כרטיס האשראי באמצעותו אתם מבקשים לבצע עסקה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 
ההרשמה לאתר עוזי טעמים של בית
בעת ההרשמה לאתר עוזי טעמים של בית תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי ההתקשרות אתכם ועוד), פרטי כרטיס האשראי, עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
 
שם משתמש וסיסמה - בעת ההרשמה לאתר עוזי טעמים של בית אונליין תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר עוזי טעמים של בית אונליין, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתם מתבקשים לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור אתכם קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות של עוזי טעמים של בית  באינטרנט - לדוגמה, בבקשה לשינוי פרטי הזמנתכם.
 
שמרו על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם. הקפידו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זכרו: ככל שתחליפו את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תיטיבו את ההגנה על המידע בחשבונכם.
עוזי טעמים של בית רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 
מוצרים
עוזי טעמים של בית רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר עוזי טעמים של בית אונליין. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר עוזי טעמים של בית אונליין במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר עוזי טעמים של בית אונליין גם בעתיד. עוזי טעמים של בית תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. עוזי טעמים של בית שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.
לתשומת לבכם: מוצרים מסוימים יסופקו לכם על-פי זמינותם במלאי, מבלי שתהיו זכאים לדרוש כי יהיו מתוצרת ספק מסוים.  עוזי טעמים של בית רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את זהות היצרן ולשנותו מעת לעת. כך, ייתכן שבמשלוחים שונים שתקבלו יסופקו אותם מוצרים מתוצרת שונה.
עוזי טעמים של בית תספק כל מוצר אלא אם צוין במפורש אחרת , הכל בכפוף לזמינות המוצר ולמלאי. 
 
לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר עוזי טעמים של בית אונליין.
"הרשימות שלי" ו"הזמנות קודמות" המלצות לקניה נוחה:
הרשימות שלי
  • מאפשרת חיסכון בזמן הקנייה. "הרשימות שלי" היא הקטלוג האישי שלכם וכוללת כל מוצר שקניתם בעבר.
  • התחילו כל קנייה ב"הרשימות שלי".
  • סמנו רק את המוצרים הדרושים לכם לקנייה הנוכחית, הוסיפו הערה במידה הצורך והעבירו לרשימת הקניות.
  • בסוף כל קנייה, באופן אוטומטי, ישמרו ב"הרשימות שלי" כל הפריטים החדשים שקניתם.

הזמנות קודמות
באפשרותכם לראות את כל ההזמנות הקודמות שביצעתם, על-ידי לחיצה על "הזמנות קודמות". תוכלו לבחור את ההזמנה הרצויה וממנה את המוצרים הרצויים לכם וכך תחסכו זמן יקר.
 
מחירים
כל המחירים המפורטים באתר עוזי טעמים של בית אונליין נקובים בשקלים חדשים. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 
דמי משלוח
לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. 
 
עדכון מחירים
עוזי טעמים של בית זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא צורך בהודעה מוקדמת, לשנות מחירי המוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר עוזי טעמים של בית מחיר מעודכן בעת הביקור באתר. המועד הקובע לפי יקבע מחיר המוצר הינו מועד סגירת ההזמנה כפי שיוצג באישור ההזמנה המתקבל במייל. 
 
אם עודכנו המחירים לפני סגירת ההזמנה באתר תחויבו לפי המחירים המעודכנים כפי שיוצגו באישור ההזמנה המתקבל במייל. במקרה של עדכון הזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת.
עוזי טעמים של בית אינה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר. ייתכן שמוצרים המוצעים למכירה באתר יימכרו במחיר שונה מהמחירים בחנות עוזי טעמים של בית. צרכנות נבונה מחייבת בדיקת והשוואת מחירים, וכלל זה תקף גם ביחס לרכישה באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
 
מע"מ
המחירים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין.
 
חשבון משוער
הסכום הסופי, שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליכם בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה באתר הוא חשבון משוער בלבד. יכול שיהיה הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים באתר, אספקת מוצר חלופי, שינוי במשקל של מוצרים הנמכרים לפי משקל וכדומה.
 
סכום מינימום להזמנה
עוזי טעמים של בית לא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט ובטרם הליקוט) אינו עולה על סכום מינימום של 100 שח(מאה שקלים), וכפי שייקבע מעת לעת. סכום המינימום העדכני תוכלו בכל עת לבדוק בתנאי השימוש והרכישה.
 
מוצרים במבצע
מוצרים המוצגים למכירה בתנאי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד סגירת ההזמנה.
 
אמצעי התשלום
אתר עוזי טעמים של בית מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, למעט כרטיסי תייר , כרטיס אשראי דיירקט וכרטיסי תשלום מידי.  זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם .בנוסף לכרטיס אשראי תקף כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
עוזי טעמים של בית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר עוזי טעמים של בית, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר עוזי טעמים של בית מכבד.
 
תנאי ומועדי התשלום
תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנוהג בעוזי טעמים של בית או באתר עוזי טעמים של בית בעת ביצוע החיוב. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.
 
מבצעים, הטבות והנחות
אתר עוזי טעמים מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. עוזי טעמים של בית רשאית להציע באתר, הטבות והנחות שונות מאלה המוצעים בחנות עוזי טעמים של בית. עוזי טעמים של בית רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אתר עוזי טעמים של בית מציע  מגוון קופונים או הנחות על סל הקניה עבור מוצרים מסויימים ולא בכל זמן- אין כפל קופונים ו/או הנחות סל. מימוש קופונים ותוקפם יהא עד לתום המועד הטבוע עליהם .
 
לתשומת לבכם: אין לכם זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר עוזי טעמים של בית. כל שינוי בפרטי הזמנתכם או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותכם למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשתם מוצר והייתם זכאים לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיו זכאים לאותה הטבה; אם החלפתם מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיו זכאים להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתכם פחת בשל העובדה שמשקל המוצרים שסופקו לכם שונה מכפי שהזמנתם, יכול שתישלל זכאותכם למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לכם אלמלא פחת מחיר ההזמנה. הדוגמאות, אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותכם למבצעים, הטבות או הטבות באתר עוזי טעמים של בית. שירות הלקוחות של עוזי טעמים של בית באינטרנט ישתדל להודיע לכם טלפונית ולקבל את הנחיותיכם במקרה שזכאותכם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתכם.
 
המבצעים תקפים עד גמר המלאי, במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מביניהם.
 
ליקוט ומשלוח

המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם באמצעות שליח מחנות עוזי טעמים של בית. עוזי טעמים של בית אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק באתר עוזי טעמים של בית יספק את דרישותיכם או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.
 
מוצרים שאזלו

אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת בידי החנות שממנה יסופק המשלוח. עוזי טעמים של בית אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט בחנות. מובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עוזי טעמים של בית ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיובכם תמורתם). הזמנתם מוצר באתר עוזי טעמים של בית  ובעת הליקוט התברר שהוא אינו נמצא במלאי שבידי החנות, ייעשה מוקד שירות הלקוחות של אתר עוזי טעמים של בית באינטרנט מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר. בתהליך הרישום באתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט תתבקשו למסור את הוראותיכם לגבי כל מקרה שבו לא יעלה בידי מוקד השירות ליצור אתכם קשר. עוזי טעמים של בית תשתדל, כמובן, לספק את הזמנתכם כפי שהיא. לצורך כך תוכלו לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים, שתהיו מעוניינים לקבל במקרה של חוסר.
מחירם של מוצרים חליפיים  ו/או מוצרים שהתווספו לבקשתכם לאחר מועד סגירת ההזמנה יהיה בהתאם למחירם בעת ביצוע ההזמנה.
אריזה
המוצרים ייארזו באריזות קרטון, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי עוזי טעמים של בית . המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא (As Is), בכפוף לקיומם במלאי בחנות הרלבנטית בעת ליקוט המוצרים למשלוח. משלוח אחד יכלול מוצרים במשקל עד 20 קג" למשלוח, בהתאם להנחיות הליקוט. הזמנת מוצרים במשקל מעבר לאמור, תחויב בעלות דמי משלוח נוספים.
 
מועדי אספקה

המוצרים יסופקו למען, שיימסר על ידיכם במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. בעת ההזמנה, תתבקשו למסור באתר עוזי טעמים של בית גם תאריך אספקה מבוקש, ותחום השעות לאספקה, על- פי חלונות האספקה המפורטים באתר. במועד זה עליכם להיות נוכחים בכתובת כדי ששליחי עוזי טעמים של בית  יוכלו למסור את ההזמנה לידיכם.
אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. עוזי טעמים של בית לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.
 
בדיקת המשלוח
הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של אתר עוזי טעמים של בית בטלפון08-6272946 או בדואר אלקטרוני  uzi.teamim.home.gmail.com תוך 24 שעות ממועד האספקה.
 
ביטולים ושינויים 
עוזי טעמים של בית אונליין עושה מאמץ לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם ואף לבטלה. לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות משלוחים, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל כליל את ההזמנה. כל בקשה לשינוי כאמור יש להפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 08-6272946 או בדואר אלקטרוני  uzi.teamim.home@gmail.com בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרתם במהלך הרישום באתר עוזי טעמים של בית אונליין. נא הכינו אותם מראש כדי לזרז את הטיפול בבקשה.
 
לפני משלוח ההזמנה
הנכם רשאים לשנות הזמנתכם או לבטלה עד למועד ליקוט המוצרים והמצרכים שהזמנתם. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעתם. מרגע שהחל תהליך הליקוט, לא תוכלו לשנות את פרטי הזמנתכם או לבטלה.
 
לאחר אספקת ההזמנה
לאחר קבלת המשלוח תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של עוזי טעמים של בית המפורטות להלן. הנכם רשאים לבטל כל הזמנה שביצעתם באתר עוזי טעמים של בית, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבלתם, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכשתם. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות של אתר עוזי טעמים של בית בפרקי הזמן המופיעים מטה -
• במוצרי מזון - בתוך שבוע מקבלתם, באריזתם הסגורה והמקורית בלבד.
• על מוצרי מזון קפואים או מצוננים או מקוררים לא תתאפשר החזרה של המוצרים.
• במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים אחרים כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 עד שבועיים ממועד קבלתם בפועל.
כמו כן ניתן להחזיר עצמאית לחנות עוזי טעמים של בית. לאחר החזרת המוצרים תזוכו במחיר ששילמתם עבורם (לא כולל דמי המשלוח). הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלכם. עוזי טעמים של בית תהיה רשאית לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים - ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול כאמור לא תחויבו בדמי ביטול.
 
פתחתם אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל. בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.
  
 
קישורים
במידה ובאתר עוזי טעמים של בית קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט, שאינם בבעלות עוזי טעמים של בית  (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליכם לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי עוזי טעמים של בית ואין לה שליטה עליהם.
 
יתכן שתמצאו שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. עוזי טעמים של בית אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד.
עוזי טעמים של בית  ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מ עוזי טעמים של בית  באינטרנט או בעקבות ביקורכם באתר עוזי טעמים של בית .
 
עוזי טעמים של בית איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. עוזי טעמים של בית רשאית לסלק עוזי טעמים של בית באינטרנט קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 
פרטיות
אתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט הנו מאגר מידע שנרשם על פי דין ומספרו ________. הפרטים האישיים שאתם מוסרים בעת ביצוע ההרשמה ולאחר מכן בעת ביצוע ההזמנה באתר עוזי טעמים של בית  יישמרו במאגר המידע. אינכם חייבים לפי החוק למסור פרטים אלו עוזי טעמים של בית  ומסירתם תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת עוזי טעמים של בית  לא תוכל לספק את הזמנתכם אם לא מסרתם פרטים אלו.
עוזי טעמים של בית  שומרת לעצמה הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם באתר, העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.
 
עוזי טעמים של בית  תשמור המידע שייאסף במאגריה והיא רשאית להשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי השימוש והרכישה (אם אישרתם את הסכמתכם להן) והוראות כל דין. עוזי טעמים של בית  לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר, למעט במקרים המפורטים להלן:
• במקרה שהפרתם את הוראות תנאי השימוש באתר או כל הסכם בינכם לבין עוזי טעמים של בית או אם ביצעתם באמצעות אתר עוזי טעמים של בית באינטרנט, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• אם התקבל בידי עוזי טעמים של בית צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין עוזי טעמים של בית;
• עוזי טעמים של בית  תהיה רשאית - ואתם מסכימים לכך - להעביר את פרטיכם ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות הסכם זה;
• אם עוזי טעמים של בית תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות אתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בהסכם זה;
עוזי טעמים של בית  רשאית להשתמש בפרטים אישיים שמסרתם בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר עוזי טעמים של בית  לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטית וכן לדיוור ישיר, הן למבצעים והן לפרסומות, ובאישורכם תנאים אלה הנכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. עוזי טעמים של בית תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
 
בעת השימוש באתר עוזי טעמים של בית , ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפניכם, המודעות שבהן צפיתם, התכנים שעניינו אתכם, כמה זמן שהיתם באתר ואילו פעולות ביצעתם בו. אם אתם רק מבקרים באתר, מבלי להזדהות, המידע שייאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. במקרה זה המידע לא ישויך לפרטיכם האישים, השמורים במערכות המחשב של עוזי טעמים של בית  באינטרנט אם בחרתם לקנות בו.
 
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי ב"כ או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 
אם המידע שבמאגרי עוזי טעמים של בית משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.
עוזי טעמים של בית  תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לעוזי טעמים של בית  לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט - יוסיף להישמר עוזי טעמים של בית  על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם. אם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שנתבקשה עוזי טעמים של בית למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לעוזי טעמים של בית לפעול כאמור.
 
אתר עוזי טעמים של בית משתמש ב"עוגיות" (Cookies) כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר עוזי טעמים של בית באינטרנט ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, עוזי טעמים של בית נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר עוזי טעמים של בית יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 
אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר עוזי טעמים של בית  באינטרנט או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע. הואיל וה- Cookies מונעות מכם לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק מידע אחר בדבר העדפותיכם, אל תמחקו אותן אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט.
 
אבטחת מידע
עוזי טעמים של בית מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח המידע באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט. חדירה למערכות המחשב של עוזי טעמים של בית או של עוזי טעמים של בית מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, עוזי טעמים של בית אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אתר עוזי טעמים של בית. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת עוזי טעמים של בית יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר עוזי טעמים של בית - לרבות מידע שנאגר אודותיכם - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עוזי טעמים של בית ו/או מי מטעמה.
 
אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי עוזי טעמים של בית או אתר עוזי טעמים של בית, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
עוזי טעמים של בית לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.
 
אחריות
חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר עוזי טעמים של בית, למעט מחירם, מקבלת עוזי טעמים של בית מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). עוזי טעמים של בית  אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
 
כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב.
עוזי טעמים של בית אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים באתר עוזי טעמים של בית.
 
עוזי טעמים של בית  לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים - אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של עוזי טעמים של בית . במקרה זה תהיה אחריות עוזי טעמים של בית מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
השירות באתר עוזי טעמים של בית  ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עוזי טעמים של בית  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
 
עוזי טעמים של בית עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר עוזי טעמים של בית. יחד עם זאת, עוזי טעמים של בית אינה מתחייבת שהשירות באתר עוזי טעמים של בית לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
במסגרת הביקור באתר עוזי טעמים של בית יוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה עוזי טעמים של בית ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, עוזי טעמים של בית אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא לעוזי טעמים של בית  ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות עוזי טעמים של בית  באתר עוזי טעמים של בית ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
 
עוזי טעמים של בית לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים עוזי טעמים של בית  או בעקבות ביקורכם באתר.
 
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר עוזי טעמים של בית, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של עוזי טעמים של בית בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של אתר עוזי טעמים של בית, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של עוזי טעמים של בית  מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
 
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר עוזי טעמים של בית , בבסיס הנתונים באתר עוזי טעמים של בית , ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר עוזי טעמים של בית בלא קבלת הסכמתה של עוזי טעמים של בית  מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר עוזי טעמים של בית לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של עוזי טעמים של בית מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו עוזי טעמים של בית, אלא בכפוף לקבלת הסכמת עוזי טעמים של בית לכך מראש ובכתב. השם עוזי טעמים של בית  באינטרנט וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של עוזי טעמים של בית וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של עוזי טעמים של בית בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 
איסור שימוש מסחרי
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה שלעוזי טעמים של בית בכתב ומראש.
 
שינויים באתר ובשירות
עוזי טעמים של בית רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו עוזי טעמים של בית וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור. עוזי טעמים של בית תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עוזי טעמים של בית בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
הפסקת שירות אתר עוזי טעמים של בית
עוזי טעמים של בית רשאית להפסיק באופן זמני את שירות אתר עוזי טעמים של בית או לבטלו כליל, וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. עוזי טעמים של בית זכאית בכלל זה לאגד את אתר עוזי טעמים של בית כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר עוזי טעמים של בית לצד שלישי, ובלבד שזכויותיכם על פי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה זה יועברו כל פרטיכם לתאגיד שיקבל את הזכויות באתר עוזי טעמים של בית, ואתם מסכימים לכך מראש.
 
תנאים ממצים
תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם ביניכם לבין עוזי טעמים של בית בקשר עם רכישה באתר עוזי טעמים של בית. אם הצטרפתם כחברים למועדון הלקוחות של עוזי טעמים של בית  יחולו עליכם גם התנאים שאושרו על ידיכם בעת הצטרפותכם למועדון הנ"ל. במקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי ההצטרפות למועדון, יגברו תנאים אלו.
 
דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר עוזי טעמים של בית באינטרנט ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
אין תנאי שירות לחנות זו